#gdpr  #safe

 

 

Ook wij vinden je privacy belangrijk, daarom springen we er erg zorgzaam mee om.
Lees hieronder hoe we dit doen.

 

 

#gegevens

 

We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons bezorgde. Dat doen we onder de commerciële naam BURO A1. Volgende persoonsgegevens verwerken we: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

 

We verwerken jouw gegevens voor onderstaande doelen:

 

  • facturatie & levering
  • contact via telefoon en e-mail in functie van onze dienstverlening en samenwerking
  • wettelijke verplichtingen (vb. belastingsaangifte)

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren. We verkopen je gegevens ook niet aan derden en zullen deze uitsluitend delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 


#wijzigingen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een andere organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sofie@buroa1.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en andere gevoelige gegevens zwart, dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Indien je niet tevreden bent over hoe we met je privacy omgaan kan je klacht indienen bij privacy-autoriteit.

 

 

#cookies

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enkel cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

 

 

#gevoelige info

 

Wij houden geen gevoelige informatie bij. Onze website en/of dienst wil geen gegevens verzamelen over -16 jarigen, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via sofie@buroa1.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

#geautomatiseerde besluitvorming

 

We gebruiken Google Analytics om het surfgedrag te kunnen meten en bijgevolg onze website aan te passen voor een nog betere ervaring. Dat gebeurt volledig anoniem en zorgt ervoor dat de algemene beleving beter wordt. Deze besluiten worden genomen door computersystemen, zonder dat daar een medewerker van BURO A1 tussen zit.

 

 

#verantwoordelijke

 

Sofie Vandesompele, zaakvoerder van BURO A1, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Natuurlijk nemen we de bescherming van jouw gegevens serieus met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sofie@buroa1.be.